Wat kost ISO 9001 certificering?

Kosten ISO 9001 certificering

De kosten voor NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering zijn:

  1. invoeringskosten ISO 9001 certificering norm in tijd en geld;
  2. certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie;
  3. onderhoudskosten ISO 9001:2015 certificaat.

1. Invoeringskosten ISO 9001 certificering

De financiële kosten die uw organisatie moet investeren in de invoeringskosten (advieskosten) van ISO 9001:2015 certificering en in een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem zijn door onze 40-jarige ervaring met normen en standards en door continue innovatie van managementsystemen zeer beperkt. 
Deze financiële uitgaven van ISO 9001 certificering worden ook beperkt doordat WIJ het gehele kwaliteitssysteem van uw organisatie volgens de NEN-EN ISO 9001 certificering normeisen voor u opzetten.
Door deze efficiënte invoering van ISO 9001 certificering blijven naast de kosten in € (euro) ook nog eens de kosten van ISO 9001 certificering invoeren in tijdsbesteding beperkt.

Kosten implementatie proces NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering

Dus WIJ leggen de processen voor ISO 9001 certificering binnen de organisatie voor u vast in procedures en kwaliteitshandboek. Samen met u voeren we de context analyse en directiebeoordeling uit die voor de ISO 9001 certificatie nodig zijn.
Wij voeren ook de voor een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificeringsproces gevraagde interne audit volgens de vastgelegde procedure voor u uit en na de ISO 9001 certificering implementatie, wonen we ook de externe ISO 9001 certificering audit door een geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling bij. Resultaat: een effectief gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem tegen de meest concurrerende kosten en tarieven en zo hoog mogelijke opbrengsten.

Milieuzorg duurzaamheid MVO kwaliteitsmanagement arbomanagement informatieveiligheid

Naast kwaliteitsmanagement (ISO 9001) behoren ook milieuzorg en duurzaamheid (ISO 14001), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), arbomanagement (ISO 45001), informatieveiligheid (ISO 27001 en ISO 27002) en servicemanagementsystemen (ISO 20000) tot ons vakgebied van op resultaat gerichte kosten-effectieve ISO managementsystemen.

2. Kosten ISO 9001 certificatie

De kosten en tarieven voor ISO 9001 certrificatie die een ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI) berekent inclusief administratiekosten en certificaatkosten vindt u hier >> >> indicatie kosten NEN-EN-ISO-9001:2015 certificatie-instellingen. 
Een offerte met de kosten voor het ISO 9001 certificeringsonderzoek en de tarieven en prijzen die berekend worden door geaccrediteerde ISO 9001 certificeringsinstellingen worden vastgelegd in een contract. ISO 9001 certificerende Instellingen werken met 3-jarige contracten.

3. Kosten ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem 

De kosten voor het onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief de uitgaven voor aanpassingen aan het ISO 9001:2015 systeem vindt u hier >>onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem.
Dit betreft voornamelijk de financiële kosten die u in uw budget opneemt en de benodigde tijd die u investeert in de interne ISO 9001 certificatie audits. 

Uiteraard zijn deze NEN-EN-ISO 9001 certificering invoeringskosten en de certificatiekosten voor een systeemcertificaat evenals de vereiste onderhoudskosten fiscaal aftrekbaar voor de belasting.
Hogere resultaten, verbetering van de financiële winst en groei van de organisatie is het doel van deze investering in het ISO 9001 certificeringstraject.
Offerte kosten NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering
Een gesprek over voordelen en nadelen van ISO 9001 certificatie, de kosten en opbrengsten van het kwaliteitsmanagementsysteem, klanttevredenheid, tarieven, tijdsbesteding of een offerte voor de invoeringskosten van de ISO 9001:2015 certificering voor uw organisatie door ISOMANAGEMENT kunt u hier aanvragen >> Offerte kosten ISO-9001-2015 certificering.