Kosten ISO 9001 certificering?

Kosten ISO 9001 certificering

De kosten zijn te verdelen in:

  1. invoeringskosten in tijd en geld;
  2. certificatiekosten;
  3. onderhoudskosten.

1. Invoeringskosten ISO 9001 certificering

De financiële kosten die uw organisatie moet investeren in de invoeringskosten (advieskosten) van een ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem zijn door onze 40-jarige ervaring met normen en standards en door continue innovatie van managementsystemen zeer beperkt. 
Deze financiële uitgaven worden ook beperkt doordat WIJ het gehele kwaliteitssysteem van uw organisatie volgens de NEN-EN ISO 9001 certificering normeisen voor u opzetten.
Door deze efficiënte opzet blijven naast de kosten in Euro's ook nog eens de kosten in tijdsbesteding beperkt.

Kosten implementatie proces NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem

Dus WIJ leggen de processen binnen de organisatie voor u vast in procedures en kwaliteitshandboek en samen met u de context analyse en directiebeoordeling.
Wij voeren ook de voor een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificeringsproces gevraagde interne audit volgens de vastgelegde procedure voor u uit en na de ISO 9001 certificering implementatie, wonen we de externe ISO 9001 certificering audit door een geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling bij. Resultaat: een effectief gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem tegen de meest concurrerende kosten en tarieven en zo hoog mogelijke opbrengsten.

ISO 9001 ISO 14001 en ISO 27001 certificering

Ook de ISO14001 certificering standaard (milieuzorg) de ISO 45001 norm (Arbomanagement) en de ISO 27001/27002 certificatie normen en richtlijnen (informatieveiligheid) behoren tot onze specialisatie van op resultaat gerichte kosten-effectieve ISO managementsystemen.

2. Kosten ISO 9001 certificatie

De tarieven voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm certificatie-audit door een geaccrediteerde certificatie-instelling (CI) en de administratiekosten voor het kwaliteitscertificaat die een geaccrediteerde certificeerder uw organisatie berekent vindt u hier >> indicatie kosten NEN-EN-ISO-9001:2015 certificatie-instellingen. 
De offerte met de kosten voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem via het certificeringsonderzoek en de tarieven en prijzen die berekend worden door geaccrediteerde certificeringsinstellingen worden vastgelegd in een contract. Certificerende Instellingen (CI's) werken met 3-jarige contracten.

3. Kosten ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem 

De ISO 9001:2015 certificering kosten voor het onderhoud van uw volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief de uitgaven voor aanpassingen aan het ISO 9001:2015 kwaliteitsborgingsysteem vindt u hier >>onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem.
Dit betreft voornamelijk de financiële kosten die u in uw budget opneemt en de benodigde tijd die u investeert in de interne ISO 9001 certificatie audits. 

Uiteraard zijn deze NEN-EN-ISO 9001 certificering invoeringskosten en de certificatiekosten voor een systeemcertificaat evenals de vereiste onderhoudskosten fiscaal aftrekbaar voor de belasting.
Hogere resultaten, verbetering van de financiële winst en groei van de organisatie is het doel van deze investering in het ISO 9001 certificeringstraject.
Offerte kosten ISO 9001 certificering
Een gesprek over voordelen en nadelen, de kosten en opbrengsten, verbetermogelijkheden via het kwaliteitsmanagementsysteem, klanttevredenheid, tarieven, tijdsbesteding of een offerte voor de invoeringskosten van de ISO 9001:2015 certificering voor uw organisatie door ISOMANAGEMENT kunt u hier aanvragen >> Offerte kosten ISO 9001:2015 certificering.